شرکت زعفران گل پیچ با تکیه بر چندین دهه تجربه و بکارگیری تکنولوژی و همکاری مشاوران کارآزموده، می کوشد تا این محصول ارزشمند را به اقصی نقاط جهان بخصوص کشورهای اسپانیا ، سوئیس، آلمان،فرانسه،ایتالیا، امارت متحده عربی و کشورهای آسیای دور مانند چین صادر و همچون گذشته ، با محصولی با کیفیت بسیار عالی حضور خود را در جمع بهترینهای دنیا حفظ کند.