برداشت محصول زعفران درخراسان، از مهر ماه شروع و حداکثر تا اواسط آذر ماه ادامه می یابد. در واقع ، به محض پیدایش اولین گل در مزرعه ، برداشت زعفران آغاز می شود.
زعفران از قدیم به عنوان یک گیاه دارویی آرام بخش ، برطرف کننده اسپاسم و نشاط آور مطرح بوده است در حال حاضر زعفران در سراسر جهان در طب سنتی استفاده می شود.
برداشت گل بهتر است در ساعات اوليه بامداد انجام شود چرا كه در اين زمان دماي هوا پايين و گل ها هنوز باز نشده اند و در اين حالت، احتمال صدمه به گل و آلودگي هاي ثانويه در حين جابجايي كاهش خواهد يافت.