آزمایشگاه زعفران گل پیچ با برخورداری از تجهیزات پیشرفته و بهره گیری از متخصصین جهت ارتقا کیفیت محصول مطابق استانداردهای بین المللی و ملی ایران فعالیت می نماید. واحد کنترل کیفیت همواره در تلاش است در راستای حفظ کیفیت محصول با هدف نهایی تامین رضایت مشتریان نقش موثری داشته باشد.