زعفران با نام علمی (Crocus Sativus) از خانواده زنبقیان گرانبهاترین گیاه زراعی موجود بر روی کره زمین است. ارزش بسیار زیاد محصول باعث شده تا به آن عنوان طلای سرخ داده شود.
ایرانیان ضمن صدور زعفران به بسیاری از نقاط جهان در ادوار باستان ، خواص آن را به یونانیان ، رومیان، چینیان و اقوام سامی از جمله عربها معرفی کرده اند. شیوه زراعت آن را در سده های اول تا چهارم هجری به مسلمانان اطراف مدیترانه آموختند.