زعفران گل پیچ به مدیریت محمد نامی رسما از سال 1353 شروع به فعالیت کرده است مدیریت بر این باور است که محصولات عرضه شده برای مشتریان دارای بالاترین کیفیت باشد، لذا همواره در صدد تهیه و تامین مرغوبترین نوع زعفران بوده است.
به همین جهت قبل از بسته بندی و صدور زعفران نسبت به آزمایش های مورد نیاز آن اقدام و پس از حصول اطمینان از مرغوبیت زعفران ، آنرا به بازار عرضه می نماید.